Jyldyz.KG

Бул МАИнин сынагына даярдануу жана жол эрежелери боюнча актуалдуу суроолорго жана жоопторго мүмкүнчүлүк берүү үчүн сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.

Айдоо жолуңузду коопсуз, ишенимдүү жана ыңгайлуу баштоо үчүн бизди тандаңыз!

ПАЙДАЛУУ МААЛЫМАТТАР

ЖОЛ БЕТИНДЕГИ ЧИЙИНДЕР
жана алардын мүнөздөмөлөрү

Улантуу үчүн бир “РЕЖИМДИ” тандаңыз

Ар дайым жолуңУЗ башкы болсун!

МААНИЛҮҮ МААЛЫМАТ

Айдоочулук күбөлүктү алуудан мурун ар бир талапкер жол эрежелери боюнча экзамен тапшырышы керек. Ошондуктан айдоо теориясын жана практикасын окутуу системасы тез жана сапаттуу өнүгүп жатат. Бүгүнкү күндө комфорт зонасынан чыкпай туруп, жол кыймылынын эрежелери боюнча тесттерге даярдануу үчүн биздин сервисти колдонууга мүмкүнчүлүк бар.

Туура даярдыктын маанилүүлүгүн эске алып, биздин адистер билеттерге жооп берүү процессин мүмкүн болушунча чыныгы сынактын формасына жакындатууга аракет кылышты.

МАИнин сынагыны биз менен оңой тапшырыңыз!


– Автомектептерде укуктун бардык категориялары үчүн колдонуудагы окутуу программаларына ылайык келген жол кыймылынын эрежелери боюнча тесттик тапшырмалар

– Иллюстрациялар менен көйгөйлөр

– ГАИ де экзаменди ийгиликтүү тапшырууга өз алдынча даярданууга мүмкүндүк берген суроолор.

Жолдогу ишеним:
“БИЗ менен даярдан “JYLDYZ.KG”

Жол сыноолорун ишенимдүү тосуп алыңыз!

Иллюстрациялар менен кыймыл коопсуздугунун негиздери боюнча тесттер

Менен “JYLDYZ.KG” сиз айдоочу болуу үчүн эч кандай маанилүү маселени өткөрүп жибербейсиз, жол эрежелерин билип туруп!

Ар куну даярдаңыз, ошондо натыйжаларыңыз жакшырат

СТРЕССТИ ЖЕҢИП, ЭКЗАМЕНДИ БИР ЖОЛУ КИРИП ЧЫГЫШТА ТАПШЫРЫНЫЗ!

Scroll to Top